LOGO REACT EU MMR small v2

Rehabilitační oddělení

 

Primářka
MUDr. Darina Mocková

 

Vrchní sestra
Rehabilitační oddělení I
Mgr. Wladyslawa Czepczorová

 

Staniční sestra
Helena Seková

 

Vedoucí fyzioterapeut
Rehabilitační pracoviště
Mgr. Seweryn Krzywon

Krátkou reportáž o oddělení můžete zhlédnout ZDE.
 
Oddělení léčebné rehabilitace poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu pohybového aparátu u hospitalizovaných pacientů.

Na oddělení přijímáme především pacienty se značně omezenými pohybovými schopnostmi, jejichž stav vyžaduje intenzivní rehabilitaci. Hospitalizujeme nemocné po traumatech z chirurgického oddělení, po operacích pohybového aparátu z ortopedického oddělení, po cévních mozkových příhodách z neurologického a interního oddělení. Léčíme pacienty při dekompenzovaných artrózách, při onemocněních páteře a dalších. V případě doporučení na naše oddělení dochází klinický logoped a psycholog.

Pacienti, které hospitalizujeme, většinou vyžadují dlouhodobou rehabilitaci, proto úzce spolupracujeme s rehabilitačními ústavy v Hrabyni, Chuchelné a Karviné-Hranicích.

Cílem včasné a správně indikované rehabilitační léčby je zlepšení či znovunabytí narušených nebo ztracených funkcí hybné soustavy způsobených chorobou nebo úrazem. Rovněž i minimalizace ztracených funkcí s cílem zabránit snížení pracovní schopnosti, zlepšení soběstačnosti a návrat nemocného do běžného života a znovunabytí víry ve vlastní, byť omezené schopnosti a možnosti.

Dle zdravotního stavu vybavujeme pacienty potřebnými kompenzačními pomůckami, např. berle, vozíky, dlahy a ortézy.

Fyzioterapeuti docházející na lůžková oddělení provádějí klasické i speciální techniky léčebné tělesné výchovy. Mají znalosti i dovednosti pro aplikaci metod reflexní lokomoce podle MUDr. Vojty, cvičení SM systému dle MUDr. Smíška, cvičení podle paní Mojžíšové a manuální terapie, které tvoří základ rehabilitační léčby. Především u pacientů, kteří byli postiženi cévní mozkovou příhodou, aplikujeme cvičení dle Bobath konceptu pro dospělé. U dětských pacientů je táž metoda využívána při léčbě vrozené mozkové obrny.

Velmi žádanou procedurou je provádění manuálních i přístrojových lymfatických masáží.

Na lůžkovém oddělení léčebné rehabilitace - (stanice č.1) má pracoviště vyškolený ergoterapeut, který nacvičuje s pacienty pohybové stereotypy nutné v běžném životě. Pacienti se především po cévně mozkových příhodách opět učí sebeobsluze a soběstačnosti – používat příbory, připravovat si jídlo, odemykat. Učí se znovu psát, kreslit a opětovně nabývat dovednosti, o které přišli proběhlou nemocí.