LOGO REACT EU MMR small v2

Ambulance léčebné rehabilitace je odborným pracovištěm nemocnice zajišťujícím poskytování komplexní rehabilitační léčby u ambulantních i hospitalizovaných pacientů. Najdete ji v samostatné přístavbě nemocnice ve dvou na sebe úzce navazujících pavilonech (T, V) s plně bezbariérovými přístupy.

Pacienti přicházejí na oddělení léčebné rehabilitace k absolvování ambulantní léčby na doporučení obvodních lékařů nebo specialistů, kteří na předepsaném formuláři s uvedením diagnózy specifikují doporučenou léčbu nebo žádají o vyšetření rehabilitačním lékařem.

Součástí rehabilitační ambulance jsou:

● 3 lékařské vyšetřovny
● pracoviště fyzioterapie
● místnost k aplikaci plynových injekcí
● centrální recepce
● infuzní stacionář


Lékařské vyšetřovny

11 Reh1Rehabilitační lékaři provádějí vyšetření přímo bez doporučení nebo na doporučení obvodního lékaře a odborných ambulancí. V rámci terapeutické léčby provádějí reflexní léčbu, opichy, měkké techniky, mobilizační a manipulační techniky. Součástí lékařské vyšetřovny je také poradna pro léčbu spasticity.

V prostorách traktu vodoléčby se provádí aplikace plynových injekcí.11 REH2

 

 

 


Centrální recepce

Všichni pacienti, kteří docházejí na rehabilitaci projdou centrální recepcí, kde se provádí registrace, objednání na vyšetření k lékaři a časování procedur. Pracovníci centrální recepce poskytují veškeré informace ohledně provozu rehabilitačního pracoviště. Zde se nachází centrální kartotéka pacientů.


Pracoviště fyzioterapie

11 REH4Cílem fyzioterapie je zachování a obnovení optimální funkce především pohybového aparátu. Optimální pohyb je jeden ze základních pojmů zdraví. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických prostředků cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických. Fyzioterapie je poskytována tam, kde jsou pohyb a funkce porušeny nebo ohroženy procesem stárnutí, úrazem, nemocí nebo vrozenou vadou. Fyzioterapeuti mají znalosti i dovednosti pro aplikaci manuální a reflexní terapie, a taktéž léčebné tělesné výchovy. Pracují s pacienty v ambulantní části ale také docházejí skoro na všechna lůžková oddělení naší nemocnice.

Pracoviště fyzioterapie se dělí na trakt elektroléčby, který se nachází v pavilonu „T“ a trakt vodoléčby, který se nachází v pavilonu „V“.

 

 

11 REH5V traktu elektroléčby se nachází:

• individuální cvičebny
• pracoviště elektroléčby, které disponuje moderním přístrojovým vybavením umožňujícím celou škálu elektroléčebných procedur, jak rovněž aplikaci kryoterapie a rázové vlny
• pracoviště laseroterapie
• pracoviště pro aplikaci parafínu a soluxu
• klasické, reflexní a lymfatické masáže manuální i přístrojové
• rázová vlna (RV)
- podrobné informace o RV na tel. 558 309 557
- aplikace RV denně 6,30 – 14,30 po předchozím objednání na tel. 558 309 555
- vyžadujeme doporučení odborného lékaře (ortopéd, rehabilitační lékař, chirurg, neurolog)


V traktu vodoléčby se nachází:

individuální cvičebny

11 REH6

 

 

 

 

 


11 REH7pracoviště vodoléčby, které poskytuje přísadové, uhličité a perličkové koupele, vířivky pro horní i dolní končetiny, podvodní masáže, plavání v bazénu s protiproudem, masážní lavicí s tryskami, cvičení v bazénu řízené fyzioterapeutem, čtyřkomorovou lázeň a reflexní segmentové masáže. U bazénu je nainstalováno zvedací zařízení, což vítají jak těžce pohybliví pacienti, tak personál rehabilitačního oddělení. Výhodou je snadná a bezpečná manipulace s pacientem


mechanoterapie, kde pacienti využívají běžící chodník, rotopedy, stroje k posilování svalstva horních a dolních končetin, posturomed k aktivaci hlubokého posturálního svalstva, motodláha pro pasívní cvičení horní končetiny po operacích ramenního kloubu.
pracovna maséra

11 REH8 

 

 

 

Pracoviště ergoterapie

11 REH9je umístěno na lůžkovém rehabilitačním oddělení (stanice č.1). Je zde terapeutická místnost, která je dílnou ergoterapeuta. Ergoterapeut zde s pacienty ambulantními i hospitalizovanými provádí nácvik všedních denních činností a senzomotoriky, provádí rukodělné práce s papírem, kůží, dřevem. Pro cvičení pacientů po cévních mozkových příhodách využívá motomed k procvičování horních nebo dolních končetin a provádí nácvik kognitivních funkcí.

Infuzní stacionář

Je umístěn v prostorech magnetické rezonance (v 1. patře). Zde na základě lékařského doporučení pacienti ambulantně docházejí na infuzní terapii.