Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj
Fyzioterapie u dětíFyzioterapie je zaměřená na prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických prostředků cíleně ovlivňuje funkce i ostatních systémů včetně funkcí psychických.
 
 

Reflexní lokomoce dle V. Vojty
– diagnostický a terapeutický systém hybných poruch především u dětí.  Využívá principy neurofyziologie a biomechaniky. Pomocí tlakové stimulace určitých míst na těle (tzv. spoušťové zóny) můžeme reflexně vyvolat pohybovou aktivitu. Nejčastěji se využívá u centrálních koordinačních poruch jako jsou vrozené dětské obrny, nesprávné držení těla, vertebrogenní poruchy a další.
 
Fyzioterapeuté:
Beáta Lamaczová
Bc. Dalibor Paseka
Mgr. Pavlína Ostruszková
Marcela Sikorová
 
 
 
 
 
Bobath koncept u dětí
– neurovývojová terapie manželů Berty a Karla Bobathových. Terapeut se při vstupním vyšetření zaměří na schopnosti dítěte. Důležité je poznat, co dítě dokáže samo bez pomoci, zjistí kvalitu svalového tonu a pohybu. Cílem léčebného plánu je naučit dítě pohybovat se správně a pokud možno snadno.  K tomu terapeut používá různé rehabilitační pomůcky – míče, válce, lavičky, nestabilní plochy,... Při uplatňování  Bobath konceptu je základem týmová spolupráce, kdy středem zájmu je  dítě a jeho rodina.

Fyzioterapeuté:

Martina Sližová
Beáta Lamaczová
 
 
 
 
 
Bobath koncept u dospělých
– neurovývojová terapie manželů Berty a Karla Bobathových. Jde o způsob vyšetřování a terapie osob s poruchami tonu, pohybu a funkce způsobené lézí centrální nervové soustavy. Terapie je vždy individuální  dle potřeb konkrétního pacienta. Maximálně se zohledňuje okolí, ve kterém pacient žije a které ho silně ovlivňuje. Důležitá je těsná spolupráce pacienta a jeho okolí s týmem odborníků. Jen tak může být zajištěna nepřetržitá účinná péče. Cílem terapie je dosažení maximálního stupně nezávislosti v rámci možností pacienta.

Fyzioterapeuté:
Mgr. Seweryn Krzywoń

Ergoterapeuté:
Bogdan Cienciala, Dis.
Veronika Jančíková
 
 
 
 
Manuální terapie (Mobilizace a měkké techniky)
– obnovují normální funkci pohybového systému odstraněním spasmů nebo spoušťových bodů. Ovlivňují reflexní změny ve svalech a podkoží, snižují bolestivost a tím usnadní  provedení dalších fyzioterapeutických technik. Měkké techniky zařazujeme vždy před vlastní cvičení.

Fyzioterapeuté:

Jindřiška Červenková, DiS.
Lýdie Dudysová
Danuta Endrychová
Urszula Gajgerová
Bc. Věra Havránková
Mgr. Seweryn Krzywoń
Anna Lacková
Beáta Lamaczová
Gražyna Matlochová
Mgr. Pavlína Ostruszková
Bc. Dalibor Paseka
Eva Poloková
Marcela Sikorová
Dorota Sikorová, DiS.
Martina Sližová
Bc. Věra Vysoká
 
 
 
 
 
Metoda Ludmily Mojžíšové
– léčba a prevenci funkčních poruch pohybového aparátu. Cvičební sestava podle Ludmily Mojžíšové je výjimečná. Spojuje v sobě jednoduchost cviků, časovou a prostorovou nenáročnost a vysokou účinnost. Obecně se tato metoda vryla do podvědomí lidí jako cesta k možnému otěhotnění u párů, které mají problém s početím dítěte. Podstata metody spočívá v reflexním ovlivnění bederní páteře, křížové kosti, kostrče, pánve, svalů pánevního dna a jejich vzájemné polohy. Prostřednictvím nervového systému se tímto ovlivňují ženské pohlavní orgány, zlepšuje se zásobení cév, zlepší se svalové a pojivové tkáně. Mimo úspěchy při léčbě funkční sterility je tato metoda účinná při ovlivnění bolestivé menstruace,  nedokonalém vývoji dělohy, bolestivých stavech pohybového aparátu, skolióz či nesprávném držení těla.

Fyzioterapeuté:
Lýdie Dudysová
Andrea Szotkowská

Mobilizace žeber dle Mojžíšové
Mobilizace žeber slouží k odstranění blokád žeber. Příčinou blokád žeber je oslabení pektorálních svalů nebo naopak jejich zvýšené napětí, špatný pohybový stereotyp (např. v zimě běžky, na jaře shrabování listí apod.), špatná poloha při spánku nebo i psychický stres.
 
Blokáda žeber může napodobit velkou škálu onemocnění (např. bolesti u srdce, bolesti hlavy, poruchy rovnováhy, bolesti páteře, kloubů...). Mobilizace žeber dle Mojžíšové srovná dislokovaná žebra a pomůže tak odstranit potíže spojené s jejich blokádou.
 
Fyzioterapeuté:
Lýdie Dudysová
Danuta Endrychová
Urszula Gajgerová
Mgr. Seweryn Krzywoń
Anna Lacková
Beáta Lamaczová
Gražyna Matlochová
Dorota Sikorová, DiS.
Marcela Sikorová
Andrea Szotkowská
Martina Sližová
Bc. Věra Vysoká
 
 
 
 
 
Brüggerův koncept
– diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového ústrojí, využívá celou řadu rehabilitačních pomůcek – terabandy, velké míče, válcové úseče,... Ke změně fyziologických pohybů a držení těla koncept využívá reflexní ochranné mechanizmy.

Fyzioterapeuté:

Dorota Sikorová, DiS.
 
 
 
 
 
 
Míčková facilitace
– reflexní metoda, při níž se molitanovým míčkem masíruje určitý kožní úsek. Reflexní cestou se ovlivňuje činnost vnitřních orgánů, snížuje se napětí příčně pruhovaného i hladkého svalstva. Dochází ke změnám, které napomáhají uzdravení nebo alespoň výraznému zlepšení zdravotního stavu. Metodu vyvinula fyzioterapeutka paní Jebavá původně pro léčení astmatických dětí. Po „namíčkování“ došlo k ústupu dechových obtíží a vykašlání hlenů. Míčkování je vhodné také pro uvolnění svalů zad, hrudníku, při nesprávném držení těla apod.

Fyzioterapeuté:
Jindřiška Červenková
Lýdie Dudysová
Danuta Endrychová
Urszula Gajgerová
Bc. Věra Havránková
Bc. Irena Kędziorová
Mgr. Seweryn Krzywoń
Anna Lacková
Beáta Lamaczová
Gražyna Matlochová
Mgr. Pavlína Ostruszková
Bc. Dalibor Paseka
Eva Poloková
Dorota Sikorová, DiS.
Martina Sližová
Marcela Sikorová
Andrea Szotkowská
Bc. Věra Vysoká
 
 
 
 
 
Cvičení na nestabilní plošině - cvičení hlubokého stabilizačního systému
– svalová souhra zabezpečuje stabilizaci, tedy zpevnění páteře a trupu během prováděných pohybů. Správná funkce hlubokého stabilizačního systému je základem správných pohybových stereotypů. Posilujeme koordinaci hlubokých a povrchových svalů páteře, bránice, pánevního dna, svalů břišních a hlubokých flexorů krku.
Fyzioterapeuté:
Lýdie Dudysová
Danuta Endrychová
Urszula Gajgerová
Helena Klečacká
Marcela Konečná
Mgr. Seweryn Krzywoń
Anna Lacková
Halina Macurová
Gražyna Matlochová
Mgr. Pavlína Ostruszková
Bc. Dalibor Paseka
Dorota Sikorová, DiS.
Lýdie Sikorová
Martina Sližová
Marcela Sikorová
Beáta Lamaczová
 
 
 
 
 
Spirální dynamika
– koncept držení a koordinace pohybového aparátu v trojrozměrném pojetí. Spirální dynamika je využitelná pro děti, dospělé, sportovce i pohybově aktivní osoby. Zkráceně lze říci, že spirální dynamika je návod k použití vlastního těla.

Fyzioterapeuté:
Anna Lacková
 
 
 
 
 
 
Manuální lymfodrenáž
Lymfatický systém je velmi významný detoxikační mechanismus našeho těla. Díky jeho  činnosti se zbavujeme odpadních látek , které mimo jiné obsahují odumřelé buňky,kyselinu mléčnou a solnou, tuky, bakterie aj. Tok lymfy v mízních cévách a uzlinách je jednosměrný a není stimulován srdeční pumpou jako krevní cévy. Pokud máme jednostrannou zátěž a nedostatek pohybu, není zajišťován kvalitní odtok lymfy z periferie do centrálních mízovodů a dochází k hromadění odpadních látek ve tkáních a kloubním systému.
Manuální lymfodrenáž je charakteristická svojí jemností a šetrností. Vyznačuje se velmi malým a nebolestivým tlakem na kůži,podkoží a hlubší tkáně. Přes svojí jemnost je tato metoda schopná zaktivovat komplexně lymfatický systém od periferních částí až k centrálním mízovodům. Tato metoda je vhodná nejen pro osoby,které mají lehčí i vážnější zdravotní problémy, ale i pro relativně zdravého člověka,protože tato technika zajišťuje dokonalou výživu a prokrvení tkáně, tzn.kvalitnější zásobení všech orgánů těla a intenzivnější odplavení toxických zplodin.

Fyzioterapeuté:

Gražyna Matlochová
Bc. Věra Vysoká
Šárka Blahoňovská
 
 
 
 
 
Respirační fyzioterapie
– nácvik správného stereotypu dýchání. Aktivní techniky zlepšují průchodnost dýchacích cest. Cílená dechová cvičení zlepšují mobilitu hrudníku, aktivují dýchací svaly a usnadňují uvolňování a vykašlávání hlenů.

Fyzioterapeuté:
Danuta Endrychová
Mgr. Seweryn Krzywoń
Martina Sližová
 
 
 
 
 
Rázová vlna
Rázová vlna je neinvazivní léčebná metoda vhodná pro léčbu akutních i chronických bolestivých stavů pohybového aparátu. Své využití má především v ortopedii, revmatologii, sportovní medicíně a také při rehabilitaci. Organizmus snáší léčbu velice dobře, bez vedlejších účinků. Léčba je časově nenáročná – lékař dle zdravotního stavu doporučí jedno až čtyři ošetření v odstupu 5 – 10 dnů. O vhodnosti a indikaci léčby rozhoduje odborný nebo rehabilitační lékař.
 
Léčba rázovou vlnou je indikována například u těchto onemocnění: ostruha patní kosti, bolestivé rameno, bolesti Achillovy šlachy, tenisový loket, bolesti kolene (tzv. skokanské koleno), bolestivé body v oblasti páteře a další.
 
 
 
 
 
Metoda sestry Kenny
Spočívá především v přikládání horkých zábalů v akutním, a subakutním stadiu. Zmírňují se tak spazmy, způsobující bolestivé stavy. Po zábalech dochází k uvolňování a vytahování měkkých struktur jako svalů, fascií atp. Dále je u pacientů aplikována svalová stimulace. Využívá se tak zachované nervové aference. Rychlým pasivním cvičením se při ní dociluje zkracování a prodlužování šlach a svalů, a tím stimulace propriocepce. Tato facilitační technika vyvolává kontrakci na úrovni míšních reflexů. Součásti této terapie je dále svalová reedukace, která sleduje především správnou koordinaci svalové kontrakce a obnovování pohybových stereotypů.

Fyzioterapeuté:
Jindřiška Červenková
Lýdie Dudysová
Danuta Endrychová
Urszula Gajgerová
Bc. Věra Havránková
Bc. Irena Kędziorová
Anna Lacková
Beáta Lamaczová
Gražyna Matlochová
Mgr. Pavlína Ostruszková
Bc. Dalibor Paseka
Eva Poloková
Dorota Sikorová, DiS.
Marcela Sikorová
Martina Sližová
Andrea Szotkowská
Bc. Věra Vysoká
 
 
 
 
 
Kabatova metoda - (PNF -proprioceptivní neuromuskulární facilitace)
Základem této metody je usnadnění pohybu pomocí signalizace z vlastního těla (ze svalového vřeténka, Golgiho orgánu, kloubních a kožních receptorů). Při této facilitaci dochází k aktivaci maximálního počtu motorických jednotek ve svalech. Pohyby, které technika používá, byly převzaty z přirozených pohybů zdravého člověka. Jsou to pohyby prostorové, pohyby horních i dolních končetin a trupu jsou uspořádány do pohybových vzorců, které mají spirální (rotace) a diagonální (křížící podélnou osu těla) průběh. Pohyby musí být plynulé a koordinované, provádí se pasivně, pasivně s dopomocí, aktivně či aktivně proti odporu. Tato technika se používá k posilování či relaxaci jednotlivých svalů, svalových skupin, ale i celých pohybových stereotypů (otáčení, lezení, atd.).

Fyzioterapeuté:
Jindřiška Červenková
Lýdie Dudysová
Danuta Endrychová
Urszula Gajgerová
Bc. Věra Havránková
Bc. Irena Kędziorová
Mgr. Seweryn Krzywoń
Anna Lacková
Beáta Lamaczová
Gražyna Matlochová
Mgr. Pavlína Ostruszková
Bc. Dalibor Paseka 
Dorota Sikorová, DiS.
Marcela Sikorová
Martina Sližová
Andrea Szotkowská
Bc. Věra Vysoká
 
 
 
 
 
Léčba inkontinence ("Ostravský koncert" fyzioterapie v léčbě močové inkontinence)
Fyzioterapie je plnohodnotná léčebná metoda v léčbě inkontinence – jako taková má své indikace a kontraindikace. Základní přednost fyzioterapie totiž spočívá v naprosté absenci nežádoucích účinků a navíc nevylučuje použití jakékoliv další léčebné metody.
Cílem fyzioterapie stresové inkontinence je snaha, aby pacientka byla schopna aktivovat svaly pánevního dna vždy v situacích, při nichž předpokládá vysokou pravděpodobnost úniku moči (kašel, kýchání, zvedání těžkých předmětů). Cílem fyzioterapie v indikaci hyperaktivního měchýře je dosažení schopnosti pacientky volně aktivovat pánevní dno a potlačit pocit nucení na močení. Základním předpokladem je úzká spolupráce urologa/gynekologa s fyzioterapeutem a pacientem. Fyzioterapie probíhá v několika fázích se začleněním perineometru.
 
Fyzioterapeuté:
Lýdie Dudysová
Beáta Lamaczová
Mgr. Pavlína Ostruszková
Marcela Sikorová
Andrea Szotkowská
Bc. Věra Vysoká
 
 
Kineziotaping
Kineziotaping pomáhá ovlivnit stav pohybového aparátu, především svalů a kloubů. Dokáže snížit bolest a umožňuje kvalitnější pohyb. Spektrum použití je široké – od malých dětí přes aktivní sportovce až po pacienty po úrazech a operacích.
  • Moderní doplňková rehabilitační metoda urychlující průběh léčby pacienta v rehabilitačním procesu pomocí elastických pásek
  • Využití v rehabilitaci, neurologii, traumatologii, ortopedii, lymfologii a sportovní fyzioterapii
 
NEJČASTĚJŠÍ INDIKACE:                     
  • ostruha patní kosti
  • bolestivé rameno
  • bolesti Achillovy šlachy
  • tenisový loket
  • bolesti kolene
  • bolesti v oblasti páteře

Návštěvní doba

Doba návštěv je doporučená od 14:00 do 16:30 hodin. Mimo tyto hodiny lze návštěvu dohodnout s ošetřujícím lékařem nebo sestrou ve službě.