LOGO REACT EU MMR small v2

 
K vyšetření je nutno se vždy objednat na tel. čísle 558 309 507.
 
Na operace se prosím objednávejte na tel. čísle 558 309 507, a to v době od 13:30 – 14:30 hod. (pondělí až čtvrtek).
 
Děkujeme za pochopení

 
ORL ambulanci najdete ve 3. poschodí hlavní budovy nemocnice. Kromě běžného ambulantního provozu provádíme konsiliární vyšetření hospitalizovaných pacientů a kontrolní vyšetření po operačním zákroku. 
Na ambulanci je k dispozici kompletní přístrojové vybavení pro klinickou audiologii a foniatrii (audiologická komora, klinický audiometr a tympanometr, otoakustické emise). Ambulance je taktéž vybavena nejmodernějšími LED HD endoskopy a mikroskopy.
Provádíme screening sluchu u novorozenců a přidělujeme sluchadla.
ORL ambulance č.5 se věnuje poruchám dýchání ve spánku.
 
orl amb 01orl amb 02orl amb 03orl amb 04