Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj
Ve středu 5. června 2019 bude ambulance otevřena:
08:00 - 10:00 hod.    pouze pro objednané,
10:00 - 12:00 hod.    pouze akutní případy.
 
Děkujeme za pochopení.
 
ORL ambulanci najdete ve 3. poschodí hlavní budovy nemocnice. Kromě běžného ambulantního provozu provádíme konsiliární vyšetření hospitalizovaných pacientů a kontrolní vyšetření po operačním zákroku. 
Na ambulanci je k dispozici kompletní přístrojové vybavení pro klinickou audiologii a foniatrii (audiologická komora, klinický audiometr a tympanometr, otoakustické emise). Ambulance je taktéž vybavena nejmodernějšími LED HD endoskopy a mikroskopy.
Provádíme screening sluchu u novorozenců a přidělujeme sluchadla.
 
orl amb 01orl amb 02orl amb 03orl amb 04