LOGO REACT EU MMR small v2

Loga EU, Integrovaný operační program, Ministerstvo zdravotnictví

 

Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Služby v oblasti veřejného zdraví

 

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Iktové centrum Nemocnice Třinec 

CZ.1.06/3.2.01/08.07628 

 

Nemocnice Třinec,p.o. byla úspěšná v žádostí o finanční podporu v rámci osmé časově uzavřené výzvy pro oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví spolufinancovaného ze strukturálních fondů EU a z prostředků z rozpočtu kraje v rámci Integrovaného operačního programu.

 

Od 1. 1. 2011 se Iktové centrum Nemocnice Třinec stalo součástí sítě iktových center zřízených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Od ledna 2011 jsou v Nemocnici Třinec léčeni pacienti s CMP (cévní mozkové příhody) z celého okresu Frýdek-Místek a z oblasti Českého Těšína, spádová oblast činí cca 198 000 pacientů.

 

Cílem projektu je zvýšit dostupnost, kvalitu a efektivitu poskytování zdravotní péče v souladu se standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče ve specializovaném pracovišti – iktovém centru Nemocnice Třinec, a to prostřednictvím modernizace a obnovy technického a přístrojového vybavení. Stávající vybavení iktového centra bude v rámci projektu částečně obnoveno obměnou CT přístroje a doplněno o moderní přístrojové vybavení pro včasnou diagnostiku pořízením ultrazvukového přístroje pro vaskulární vyšetření kontrastní látkou a transkraniálního ultrazvuku, pro kvalitní, bezpečnou a maximální péči o hospitalizované pacienty budou pořízeny dva ventilátory pro invazivní i neinvazivní umělou plicní ventilaci.

 

www.strukturalni-fondy.cz/iop