LOGO REACT EU MMR small v2

 
Požadujete-li recept, volejte prosím na tel. č. 558 309 514 a ten Vám bude zaslán elektronickou formou - SMS.
Na stejném telefonním čísle se můžete také objednat k vyšetření.

 

Charakteristika vyšetření prováděných na neurologii:
 • EEG vyšetření - elektroencephalografie:

  Neinvazivní elektrofyziologická metoda k vyšetření mozkové aktivity, používaná hlavně u pacientů s epilepsií a bolestmi hlavy. Elektrody jsou umístěny v EEG čepici, pro snížení odporu elektrod je nutné použít speciální gel. Provede se klidový záznam pacienta vleže na lůžku , vyšetření při hlubokém dýchání a zpravidla i vyšetření při stimulaci opakovaným blikáním světlem. Není nutná příprava pacienta, před vyšetřením nepoužívat vlasové laky a tužidla. Při poranění nebo onemocnění ve vlasaté části hlavy je nutné vyšetření zpravidla odložit.

 • EMG vyšetření - elektromyografie:
  Vyšetření se provádí při postižení nervů a svalů na končetinách a obličeji. Při vyšetření nervu se elektrickým impulsem stimuluje nerv v místě, kde je blízko pod kožním krytem, kožními nebo jehlovými elektrodami se registruje pohyb ve svalu. Při vyšetření svalu se vyšetřuje jehlovou elektrodou sval v klidu a při pohybu. Při vyšetření na tetanii se stáhne paže manžetou tlakoměru na 10 minut a potom se při hlubokém dýchání vyšetřuje. EMG vyšetření se provádí bez přípravy pacienta před vyšetřením. Omezení vyšetření mohou být u pacientů s kardiostimulátorem a při užívání Warfarinu.
 • Evokované potenciály:

  Neinvazivní vyšetření v neurologii. Zrakový, sluchový nebo elektrický podnět v místě nervu na končetinách podráždí příslušnou nervovou dráhu a způsobí přenos informace až do mozkových center. Odpověď snímáme kožními elektrodami přilepenými na hlavu speciálním gelem. Vyšetření slouží k posouzení stavu zrakové, sluchové nebo senzitivní nervové dráhy, například u podezření na roztroušenou sklerózu. Vyšetření se provádí bez speciální přípravy pacienta.

 • Sonografické vyšetření - ultrazvukové vyšetření mozkových tepen.

  Neinvazivní vyšetření, kdy se speciální sondou vyšetřují hlavní přívodné mozkové tepny v oblasti krku. Vyšetření lze doplnit vyšetřením menších mozkových cév sondou přes lebku. Jedná se o rychlé, bezpečné vyšetření, které odhaluje postižení mozkových tepen, zejména u pacientů s cévní mozkovou příhodou, závratěmi a podobně.

 • Lumbální punkce:

  Slouží k odběru mozkomíšního moku z páteřního kanálu v dolní bederní oblasti, kde již není mícha (končí v horní bederní oblasti). Provádí se při hospitalizaci. V poloze vsedě nebo vleže po desinfekci místa vpichu se jehlou pronikne mezi trny obratlů do páteřního kanálu a provede se odběr mozkomíšního likvoru k diagnostickým účelům, např. při diagnostice borelióz, infekcí, krvácení, roztroušené sklerózy. Po odběru pacienti dodržují klidový režim 24 hodin na lůžku. Po lumbální punkci se mohou vyskytovat bolesti hlavy, další komplikace jsou velmi vzácné.

 • Kontrastní vyšetření páteřního kanálu:

  Provádí se z vpichu zpravidla vsedě jako při lumbální punkci a do páteřního kanálu se po odběru likvoru aplikuje kontrastní látka. Vyšetření slouží k diagnostice výhřezů meziobratlových plotének, nádorů v páteřním kanálu. Po vyšetření zpravidla následuje vyšetření počítačovým tomografem. Pacient do večera sedí v lůžku. Vyšetření se provádí jen při hospitalizaci.