Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

W ramach Oddziału ARO funkcjonuje Przychodnia Anestezjologiczna. W Przychodni Anestezjologicznej przeprowadza się podstawowe badania pacjenta przed planowaną operacją, a w zależności od występujących u pacjenta pozostałych schorzeń, kierowany jest na dalsze badania specjalistyczne takie jak chorób wewnętrznych,spirometrię,echokardiografię i inne. Lekarz anestezjolog oceni ogólny stan zdrowia pacjenta i kieruje go do zabiegu.

Otwarcie Przychodni Anestezjologicznej umożliwia prostrze przygotowanie pacjenta do operacji a zwłaszcza skrócenie całkowitego czasu pobytu w szpitalu. Do Przychodni Anestezjologicznej trafiają wszyscy pacjenci bez wyjątku, którzy kierowani

Návštěvní doba

Doba návštěv je doporučená od 14:00 do 16:30 hodin. Mimo tyto hodiny lze návštěvu dohodnout s ošetřujícím lékařem nebo sestrou ve službě.