LOGO REACT EU MMR small v2

 

Primářka
MUDr. Helena Sobolová

tel: +420 558 309 511

 

Zástupce primáře
Neurologické oddělení I
MUDr. Krystyna Kadłubiec

 

Vedoucí JIP a iktového programu
MUDr. Mgr. Lenka Žáková

 

Vrchní sestra
Neurologické oddělení II
Erika Zubková

 

Staniční sestra
Mgr. Soňa Beneková

Neurologické odděleníLokalizacja oddziału
Oddział neurologii I, i II, przychodnia neurolgiczna, EMG, EEG laboratorium znajdują się na 2 piętrze budynku głównego, OIOM neurologiczny, badanie USG na piętrze 1.
 
Telefony
Neurologia I + 420 558 309 515
Neurologia II + 420 558 309 525
OIOM neurologiczny + 420 558 309 497
Poradnia neurologiczna + 420 558 309 514
 
Podstawowa charakterystyka oddziału neurologicznego
W skład oddziału neurologii wchodzą dwa zwykłe oddziały neurologii, OIOM neurologiczny, przychodnia neurologiczna w szpitalu Trzyniec i przychodnia neurologiczna w Jabłonkowie, laboratorium EMG, EEG i USG.
Na podstawie wygranego przez nasz szpital przetargu dysponujemy pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu, który specjalilzuje się na opiekę o pacjenta po udarze mózgu. Tę opiekę zabezbieczamy na obszarze ponadregionalnym, dla pacjentów z Frydku-Mistku, Czeskiego Cieszyna i okolic.  Pacjenci Ci są zazwyczaj hospitalizowani na OIOM neurologicznym w celu szybkiej i precyzyjnej diagnostyki i intensywej terapii, u wskazanych pacjetów jest podana Tromboliza (terapia przeciwzakrzepowa), następnie jest pacjent przełożony na oddział neurologii a później często na oddział rehabilitacji. Na OIOM neurologicznym są w również kierowani pacjenci z zagrożeniam podstawowych funkcji życiowych. Na oddziale neurologicznym najczęściej skierowani są pacjenci ze schorzeniami kręgosłupa, ze zawrotami głowy, z stwardnieniem rozsianym, z chorobą Parkinsoma, ze schorzeniami nerwowomięśniowymi, przeprowadzana jest specjalistyczna diagnostyka i terapia w zakresie schorzeń neurologicznych. Przyjmujemy pacjentów w celu diagnostycznym i leczniczym w dwóch przychodniach, w szpitalu Trzyniec i w przychodni w Jabłonkowie, osobno wyodrębnione są godziny przeznaczone dla dzieci. W naszych laboratoriach przeprowadzamy następujące badania: EEG (elektroencefalografia – badanie aktywności ośrodkowego układu nerwowego, często pod kątek padaczki), EMG (elektromyografia – badanie nerwów obwodowych i mięśni), badanie USG (badanie naczyń krwionośnych mózgu za pomocą fali ultradźwiękowej).
 
Spektrum opieki:
- OIOM neurologiczny – intensywna opieka medyczna z możliwością sztucznej wentylacji płucnej, w szczególności dla pacjentów po udarach mózgu
Opieka medyczna na zwykłym oddzale neurologicznym dla pozostałych pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi
Opieka medyczna dorosłych oraz dzieci w przychodni neurologicznej w szpitalu Trzyniec i w Jabłonkowie
Badanie EEG
Badanie EMG, badanie potencjałów wywołanych EMG/EP
USG - badanie dopplerowskie tętnic szyjnych i kręgowych
Konsultacja specjalistyczna dla pozostałych oddziałów
 
Cennik usług
Badania podstawowe i hospitalizacja jest bezpłatna, za badania kliniczne w ramach przychodni lekarskich dla dorosłych jest pobierana opłata w wysokości 30 Kč. Badania wykonane na życzenie pacjenta lub pracodawcy mogą być poddane opłacie a wysokość opłaty zależna jest od rodzaju wykonywanego badania.