LOGO REACT EU MMR small v2

Poradnia pełni specjalistyczną opiekę ambulatoryjną nad pacjentami chorymi hematologicznie i onkohematologicznie, świadczy usługi konsyliarne. Prowadzi odczytywanie rozmazu krwi obwodowej, oceny parametrów krzepnięcia krwi a ze szczególną uwagą na stany zakrzepicy, wykonuje punkcje mostka.

 
Opieka ambulatoryjna

Pacjenci mają do dyspozycji 2 poradnie hematologiczne:

Czas pracy

 

Lekarze współpracują z Kliniką Hemato-Onkologiczną Szpitala Uniwersyteckiego w Ołomuńcu i z Oddziałem Hematologii Klinicznej Szpitala w Hawierzowie.


Poradnia nr 1 – lek.med. Roman Jochymek
Lokalizacja: budynek główny, kondygnacja -2, w pomieszczeniach Laboratorium Klinicznego.


Poradnia nr 2 – Ordynator lek.med. Věra Farbiaková
Lokalizacja: w budynku wolnostojącym wewnątrz kompleksu szpitalnego na Oddziale Hematologicznym – pomieszczenie dawców krwi i osocza.

 

Powiadomienie
Wizyty tylko po rejestracji telefonicznej pod nr tel. 558 309 616,601(Poradnia nr 1)lub 558 309 621, 624(Poradnia nr 2), ostre stany badane są niezwłocznie po rejestracji osobistej. Pobieranie próbek krwi odbywa się w pomieszczeniu Centralnego Zbioru Materiału, który znajduje się w budynku głównym Szpitala na kondygnacji -2, w godzinach 6,00 - 11,45 .