LOGO REACT EU MMR small v2

Pro zlepšení psychosociálních podmínek pacientů v Nemocnici Třinec je využíván Program dobrovolnictví. Díky tomuto programu mohou dobrovolníci prostřednictvím nejrůznějších typů aktivit přispívat k pocitu psychosociální pohody nemocných a spoluutvářet dobrou atmosféru během hospitalizace. Dobrovolník fyzická osoba, která se svobodně rozhodne na základě svých vlastností, znalostí a dovedností poskytovat dobrovolnickou službu. Pokud se jedná o výkon dobrovolnické služby na území České republiky, je podmínkou dosažení věku nejméně 15 let, zatímco výkon této služby v zahraničí je podmíněn dosažením plnoletosti.

 

Druhy dobrovolnictví v NT

Dobrovolné zapojení při jednorázových akcích – jedná se o akce, jež se konají či pořádají jednou či několikrát ročně. Zároveň nabízí vhodné příležitosti pro získávání nových dobrovolníků nebo pro spolupráci s příznivci organizace. Dobrovolná činnost není formalizovaná, jedná se o vzájemnou dohodu o spolupráci, mívá jen ústní formu.
Dlouhodobá dobrovolná činnost – má opakovaný a dlouhodobý ráz. Tato forma závazku bývá splnitelná pro dobrovolníka a užitečná díky své pravidelnosti pro organizaci. V tomto případě musí být spolupráce zrealizována písemnou dohodou. Dohoda musí obsahovat vymezení závazků, práv a povinností pro obě strany a založena u referentky ekonomického úseku. V tomto případě, již organizace věnuje péči a čas dobrovolníkům k přípravě pro výkon jejich činností.

Projekt „Kavárna u Lidušky“ na OSL – co 2 týdny posezení u kávy s dobrovolníky a doprovodným programem řízeným Slezskou diakonii.