LOGO REACT EU MMR small v2

07.07.2010

V uplynulém týdnu zůstaly dominantními pylovými alergeny trávy a obiloviny. V zastoupení pylových alergenů nedošlo k podstatným změnám. Celkově se snížilo množství pylových zrn v ovzduší. Postupně ubývá pylu černého bezu i lípy, mírně vzrostlo množství pylových zrn pajasanu. V hojných počtech se objevují spory plísní a málo alergizující pyl kopřivy.

30.06.2010 Dominantní alergeny: trávy, obiloviny, lípa, šťovík, jitrocel, černý bez, plísně

V důsledku výkyvů počasí kolísaly v uplynulém týdnu počty pylových alergenů a to od minimálních hodnot až po alergologicky velmi významné. Mezi vzdušnými alergeny nadále dominuje  pyl trav a obilovin. Vysokých hodnot dosahují spory venkovních plísní rodu Cladosporium a Alternaria. Lípa a černý bez jsme zachytili v nižších počtech než v minulému týdnu.
14.06.2010 Dominantní alergeny: trávy, obiloviny, černý bez, šťovík, jitrocel

V uplynulém týdnu jsme zaznamenali výrazný vrchol sezóny trav. Vysoké koncentrace tohoto pylu se prudce zvýšily během teplých dnů.

22.06.2010 Dominantní alergeny: trávy, obiloviny, černý bez, šťovík, jitrocel, lípa

 

V uplynulém týdnu byl nejvýznamnějším alergenem pyl trav a obilovin. Jeho koncentrace v ovzduší dosahovala vysokých hodnot s krátkými výkyvy v období dešťových srážek. Z ostatních alergenů se stále hojně objevují pylová zrna černého bezu. Zvýšilo se množství pylu šťovíku, jitrocele i kopřivy a také podíl  spor vzdušných plísní, především rodu Cladosporium. Pozvolna se objevuje pyl lípy a pajasanu. 

07.06.2010

Dominantní alergeny: borovice, trávy, brukvovité, černý bez, jitrocel, šťovík

Přetrvávající deštivé počasí přálo až do víkendu alergikům, v ovzduší se objevovalo pouze minimální množství pylových alergenů. Nejhojněji byl zastoupen pyl nealergizující borovice. Ostatní alergeny se vyskytovaly ojediněle a nepředstavovaly pro pylové alergiky žádnou hrozbu.

Strona 32 z 34