LOGO REACT EU MMR small v2

23.08.2010

Dominantní alergeny : pelyněk, ambrózie, plísně, merlík, kopřiva

 

V uplynulém týdnu se v ovzduší objevovalo nižší až průměrné množství pylových alergenů. Jejich počty značně kolísaly v závislosti na dešťových srážkách. Nejvýznamnějším zůstává velice silný alergen – pelyněk.

16.08.2010

Dominantní alergeny : pelyněk, plísně, trávy, merlíkovité, kopřivovité, jitrocel

V uplynulém týdnu se v ovzduší objevovaly opět nižší počty pylových alergenů. Dominantním alergenem byl pyl pelyňku. Pylu trav vytrvale ubývá, z obilovin se objevoval pouze pyl kukuřice. Pyl kopřivy byl stále hojný. Množství pylu merlíku, jitrocele a šťovíku neustále klesá. Vysokých hodnot v ovzduší dosahovaly pouze spory venkovních plísní.

Do konce léta bude situace podobná, během dvou týdnů očekáváme nástup pylové sezóny vysoce agresivní ambrózie.

 

Lenka Franková, tisková mluvčí

19.07.2010

Dominantní alergeny : trávy, obiloviny, lípa, šťovík, jitrocel, plísně

Velmi teplý letní týden nepřinesl žádné podstatné změny ve spektru ani koncentraci pylových alergenů v ovzduší. Objevovalo se středně velké množství vzdušných alergenů.

26.07.2010 Dominantní alergeny: trávy, pelyněk, šťovík, jitrocel, merlíkovité, kopřiva, plísně
07.07.2010

V uplynulém týdnu zůstaly dominantními pylovými alergeny trávy a obiloviny. V zastoupení pylových alergenů nedošlo k podstatným změnám. Celkově se snížilo množství pylových zrn v ovzduší. Postupně ubývá pylu černého bezu i lípy, mírně vzrostlo množství pylových zrn pajasanu. V hojných počtech se objevují spory plísní a málo alergizující pyl kopřivy.

Strona 27 z 30