LOGO REACT EU MMR small v2

Tyto povinnosti nemocnice vyplývají z následujících právních předpisů:zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních sl

  • užbách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
  • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
  • vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
  • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
  • vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
  • vyhláška č. 143/2008 Sb., vyhláška o lidské krvi
  • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
  • Vyhláška 505/2006 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách