LOGO REACT EU MMR small v2

Zřizovatel nemocnice, Moravskoslezský kraj, přispěl v letošním roce na provoz stanice sociálních lůžek celkově částkou 1 309 000 Kč, pravidelně přispívá ze svého rozpočtu také město Třinec částkou 400 000 Kč ročně a obec Jablunkov. Tyto příspěvky jsou použity  na úhradu mzdových nákladů pracovníků v přímé péči, případně na jiné nutné provozní výdaje. Nemalou částkou se podílejí také obce Vendryně, Bystřice, Hrádek, Ropice, Mosty u Jablunkova a Návsí. Z těchto příspěvků bylo zakoupeno potřebné vybavení pro uživatele oddělení.