LOGO REACT EU MMR small v2

Oddział Rehabilitacji Leczniczej

Rehabilitační oddělení

 

Primářka
MUDr. Darina Mocková

 

Vrchní sestra
Rehabilitační oddělení I
Mgr. Wladyslawa Czepczorová

 

Staniční sestra
Helena Seková

 

Vedoucí fyzioterapeut
Rehabilitační pracoviště
Mgr. Seweryn Krzywon

W skład oddziału wchodzi Przychodnia Rehabilitacji, Oddział Rehabilitacji nr 1,
Oddział Rehabilitacji nr 2, Gabinet Terapii Zajęciowej oraz Przychodnia  do podawania kroplówek w trybie ambulatoryjnym.
 
Lokalizacja
Oddział znajduje się w 2 budynkach wolnostojących wewnątrz kompleksu szpitalnego.
W pawilonie T,V na parterze znajduje się cała przychodnia rehabilitacji, na 1. piętrze znajduje się Oddział Rehabilitacji 1. W pawilonie I (dawny pawilon chorób zakaźnych) na parterze znajduje się  Oddział Rehabilitacji 2.
 
Telefon kontaktowy:
Przychodnia rehabilitacji: +420 558 309 557
Oddział 1: +420 558 309 565
Oddział 2: +420 558 309590

Charakterystyka oddziału
Oddział Rehabilitacji zajmuje się kompleksową rehabilitacją (obejmującą rehabilitację medyczną i psychologiczną), zapewnia pełen zestaw badań diagnostycznych z uwzględnieniem diagnostyki funkcjonalnej, oceny radiologicznej, badań neurofizjologicznych, USG i badań obrazowych kręgosłupa.
Ośrodek zapewnia odpowiednio dostosowane do stanu pacjenta ćwiczenia indywidualne i zespołowe.
W leczeniu chorych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego stosuje się metody neurofizjologicznego usprawniania (metodę PNF,NDT Bobath, Vojta).
 
Pracownia fizykoterapii jest wyposażona nowoczesnym oprzyrządowaniem do stosowania całego zakresu zabiegów elektroleczniczych - elektroterapia, światłolecznictwo, magnetoterapia, parafinoterapia, masaże lecznicze, krioterapia, ultradźwięki i hydroterapia (basen, masaże podwodne i wirowe), zastosowanie terapeutyczne promieniowania laserowego i fali uderzeniowej.  
Profil leczenia chorych obejmuje najtrudniejsze przypadki chorobowe wymagające długotrwałej rehabilitacji. Są to stany po udarach mózgu, po urazach wielonarządowych, czaszkowo-mózgowych, złamaniach kręgosłupa i złamaniach kończyn.
 
Oddział Rehabilitacji  dysponuje 40 łóżkami w salach 2-3 osobowych z węzłem sanitarnym.
 
Na oddział przyjmowani są pacjenci ze schorzeniami:
  • ośrodkowego układu nerwowego, głównie po udarach mózgu
  • narządu ruchu, w tym uszkodzenia urazowe narządu ruchu
  • kręgosłupa (zwyrodnieniowe, dyskopatie, kręgozmyki)
  • zwyrodnieniowymi stawów  po operacjach ortopedycznych

 

Tryb przyjęcia:

  1. chorzy po zabiegach operacyjnych albo po schorzeniach neurologicznych przyjmowani są na dalszą kontynuację leczenia w ramach skierowań z oddziału , w którym byli operowani lub leczeni
  2. chorzy z ostrymi zespołami bólowymi kierowani są przez lekarzy poradni specjalistycznych (neurologiczna, ortopedyczna, reumatologiczna i rehabilitacyjna)
  3. leczenie planowe – pacjenci kierowani z poradni specjalistycznych przyjmowani są w miarę wolnych miejsc.

 

Warunki przyjęcia :
zachowany kontakt logiczny z pacjentem , wyrównany układ krążeniowo - oddechowy.
Rocznie przyjmujemy na Oddział Rehabilitacji około 730 pacjentów.


Personel medyczny dokłada starań do zapewnienia wysokiej jakości opieki medycznej, która w połączeniu z przyjazną pacjentowi atmosferą szpitala  oraz nieustanną poprawą warunków jego pobytu zapewnią szybki powrót do zdrowia.