LOGO REACT EU MMR small v2

Studenti SZŠ Český TěšínHematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice Třinec, příspěvková organizace každoročně pořádá mimořádné akce zaměřené na získávání nových dárců krve a plazmy. Právě díky těmto akcím nových dárců krve stále přibývá.
V roce 2012 takových akcí v Nemocnici Třinec proběhlo celkem šest. V dubnu HTO přivítalo již po páté studenty Střední zemědělské školy Český Těšín.

Dle slov učitele Ing. Zdeňka Mruzka se snaží studenti darovat krev pravidelně dvakrát do roka, v prvním a ve druhém pololetí. V květnu proběhla akce „Policie ČR daruje krev“, v červnu následoval odběr s rádiem KISS Morava, od června do září probíhala akce „Šiklův mlýn“, v září se, jako již tradičně, darovalo s Českým rozhlasem a v prosinci k nám zavítal již po třetí HC HC NeboryNebory, který pro velký zájem rozšířil svou účast na odběrech až do ledna 2013. „Oba prosincové termíny byly beznadějně zaplněny a sestřičky na transfuzní stanici se měly co otáčet“, s potěšením uvedl organizátor akce Phdr. Marian Franek.
Získávání nových dárců je pro HTO velmi důležité, neméně důležité je však také poděkovat dárcům, kteří za účelem pomoci, docházejí na odběry pravidelně. Oceňování dárců krve a plazmy probíhá každoročně pod záštitou oblastního spolku Českého červeného kříže Frýdek-Místek. V roce 2012 proběhlo v Nemocnici Třinec 20. listopadu. Velkou část oceněných dárců tvořili zaměstnanci Třineckých železáren. Tento Ing. Ivo Žižkanezištný čin - dárcovství krve byl pravděpodobně motivací pro Ing.        Iva Žižku – ředitele pro personalistiku a administrativu Třineckých železáren, který byl při oceňování přítomen jako host. Na HTO daroval krev 30. listopadu 2012.
V roce 2013 chce HTO i nadále pokračovat ve šlépějích minulých let a podobnými akcemi získávat nové dárce krve a plazmy.
„Počet dárců krve narůstá, za což jsme velmi rádi, avšak krve je stále málo. Doufáme, že nám naši dárci i nadále zachovají svou přízeň a s radostí přivítáme nové , kteří rozšíří naši dárcovskou základnu“ uzavřela vedoucí laborantka HTO Katarína Urbaniecová.

 

 

Jakub Štýbar, tiskové oddělení Nemocnice Třinec, p.o.