LOGO REACT EU MMR small v2

11.02.2011   Zdokonalení postupů práce zdravotníků, zkvalitnění ošetřovatelské péče a profesionální přístup k pacientům v naší nemocnici měly za cíl dvoudenní doškolovací kurzy a přednášky v rámci tzv. edukačních dnů.

Již čtvrtým rokem se na dva dny (8-9.2.2011) proměnila naše nemocniční posluchárna  ve velké edukační centrum. Za letošní témata byly vybrány ošetřovatelské standardy neodkladné resuscitace, polohování pacienta, správné přikládání ortéz, optimální užití inzulínových aplikátorů, péči o pacienta se stomií a hygiena rukou. A to vše pod dohledem zkušených zdravotnických profesionálů, kteří  prakticky denně vykonávají  tyto činnosti.

Na cvičném modelu si zdravotníci mohli ověřit své znalosti neodkladné resuscitace. Neodkladná resuscitace je soubor jednoduchých a logicky na sebe navazujících postupů, které mají sloužit k neprodlenému obnovení dodávky okysličené krve do mozku. Hlavním faktorem úspěchu je rychlost zahájení a účinnost provedení resuscitace. Po 4-5 min. od zástavy oběhu okysličené krve v mozku začínají při běžné teplotě nenávratně odumírat mozkové buňky. I když se později profesionálním zachráncům podaří krevní oběh obnovit, vyšší mozkové funkce bývají trvale poškozené a pacientovi se nikdy neobnoví normální kvalita života. Proto je velmi důležité perfektně zvládnout provádění postupů neodkladné resuscitace v terénu nebo v nouzových situacích  ještě před příjezdem ZS. Tyto školení bychom doporučili i široké veřejnosti, zejména pak profesionálním řidičům.

 Praktické poznatky si zdravotníci ověřili při správném polohování pacienta s cílem maximálně předcházet vzniku proleženin a otlaků. Zvýšená pozornost byla věnována i  prevenci zdravotních problémů samotných zdravotníků. Zkušení fyzioterapeuté předvedli jak manipulovat s pacientem tak, aby si ošetřující personál sám nepoškodily páteř. V praxi si tak ověřili, že správné polohování pacientů není vůbec jednoduché a je nutné si ho stále opakovat a procvičovat. 

 Správné přikládání ortéz je nutné dobře zvládnout, protože  mnozí pacienti jsou odkázáni i na celodenní používání pomůcky. Proto je žádoucí, aby používání správně fungující ortézy nebylo bolestivé a kontakt pokožky s materiálem byl příjemný. Kvalita vyráběných ortéz a přístrojů je závislá nejen na dobře zvládnuté technologii, ale také na kvalitních materiálech. Konstrukční základ pomůcek nesmí být pro uživatele příliš těžký, ale musí být dostatečně pevný. Náš odborně fundovaný zdravotník poradil i s hygienickou údržbou pomůcky.

 Diabetes mellitus představuje v dnešní době jedno z nejzávažnějších civilizačních onemocnění a počet diabetiků pokradmu v populaci narůstá. Našim cílem je nejen odborná péče o pacienty, ale i jejich bezproblémové zapojení do každodenního života ve společnosti. Pro mnohé naše spoluobčany je to celoživotní proces.Odborné a praktické zkušenosti našich proškolených zdravotníků  tak určitě uvítají. Naší snahou je, aby nemocný přebral větší zodpovědnost za své zdraví a aby spolupráce se zdravotnickým týmem byla co nejlepší. Pacientům je nutné předat a vysvětlit informace týkajících se tohoto onemocnění. Jedná  se především o samostatnou kontrolu diabetu, používání glukometru, vedení si vlastních záznamů, druhy inzulínů a uložení, místa vpichu, frekvence aplikace a nácvik aplikace, dietní léčbu a další praktické rady.

 
 Stomie (vývod tenkého, tlustého střeva nebo močovodu břišní stěnou) je pro pacienta náročnou životní situací. Informace  pacientů o stomiích  jsou ve většině případů nedostatečné a úkolem našeho vyškoleného personálu je  pomáhat postiženým zvládnout problémy života s vývodem, informovat je o dostupných pomůckách a o výši úhrad pojišťovnami, pomáhat zvládat složité psychické problémy způsobené novou situací.


 Správná hygiena a následná péče o pokožku rukou je významnou součástí v boji s mikrobiálními infekcemi přenášených rukama. Proto by se měla stát nedílnou součástí pracovní kultury ve všech zdravotnických zařízeních. O zásadách správného mytí rukou zdravotníků přednášel a   prakticky předváděl ústavní hygienik nemocnice. K dispozici bylo i zařízení, které okamžitě odhalí sebemenší pochybení při nedodržení hygieny rukou. 

Tiskové oddělení NT

03.02.2011

Vedení Nemocnice Třinec s platností od 4.2.2011 vyhlásilo zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů.Cílem  je zabránit šíření onemocnění mezi nemocnými pacienty a návštěvami, ale i zdravotnickým personálem.

V naší nemocnici tento zákaz platí až do odvolání.O datum zrušení zákazu návštěv Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení všem pacientům a jejich příbuzným a věříme, že se situace brzy zlepší a v krátké době bude jejich kontakt opět možný v neomezeném rozsahu.

Tiskové oddělení NT


27.01.2011

Z důvodu přípravy a provádění rekonstrukce pavilonu psychiatrie, hrazené  z prostředků Moravskoslezského kraje,  jsou níže uvedené ambulance nemocnice a soukromé subjekty přestěhovány  ze stávajících do náhradních prostor následovně:

 

Oddělení, ambulance

Náhradní prostory

Lůžková část CNS-Centrum Třinec

Infekční pavilon 2. patro

Ředitelství + ambulantní část CNS-Centrum Třinec

Budova bývalé patologie + LLM – 1.patro

Ambulance TRN – MUDr. Ivanka Lukešová

Budova bývalé patologie + LLM - nízká část, vchod od autobusové zastávky

Kožní ambulance, stacionář, lékařská kosmetika

Budova bývalé patologie +  LLM – nízká část, vchod z areálu nemocnice

Sociální pracovnice

Budova ředitelství - 1. patro

Psychologická amb. – PhDr. Katarina Uhlářová

Monoblok nemocnice - 6. patro

Psychologická amb. – Mgr. Gabriela Zającová

Budova ředitelství - přízemí

Vedoucí úklidových služeb

Infekční pavilon - 1. patro

Dnem 31. 1. 2011 bude zároveň uzavřena komunikace i chodník vedoucí kolem psychiatrického pavilonu pro osobní automobily i pro pěší.  Přístup do infekčního pavilonu, kde je umístěna rehabilitace 2, rehabilitační stacionář  a lůžková část CNS-Centrum Třinec bude možný  pouze podzemní chodbou.  Přístup do infekčního pavilonu pro pěší, je možný  ze strany od autobusové zastávky směrem vlevo po chodníku a komunikaci.  Přístup osobními automobily k pavilonu infekce nebude po celou dobu rekonstrukce povolen.

Žádáme zaměstnance, aby k parkování vozidel využívali nové odstavné plochy za budovou vodoléčby a kotelny.

Žádáme zaměstnance, aby k parkování vozidel využívali nové odstavné plochy za budovou vodoléčby a kotelny.

Tiskové oddělení Nemocnice Třinec

31.01.2011

Vedení Nemocnice Třinec je rozhodnuto, že nebude lékařům případný návrat zpět do pracovního poměru nijak komplikovat. Máme zájem o všechny lékaře, kteří chtějí odejít z naší nemocnice. Pokud se odbory s ministerstvem dohodnou, pak všichni naší lékaři mohou vzít své výpovědi zpět. Ředitel nemocnice Ing. Zdeněk Jiříček tuto skutečnost deklaroval již při předchozích jednáních a zdůraznil, že má zájem vzít všechny lékaře zpět, nehledě na to, jak  akce "Děkujeme, odcházíme"  dopadne. 


Tiskové oddělení Nemocnice Třinec

24.01.2011

Prodejna zdravotnických pomůcekNemocnice Třinec opět zprovoznila od 17.1.2011 prodejnu zdravotnických potřeb v prostoru vstupní haly - „bývala prodejna Samaritán“.Jedná se o další vstřícný krok ke klientům jednotlivých oddělení našeho zdravotnického zařízení,  kterým díky nabízenému sortimentu a poskytovaným službám odpadnou nepříjemné a zdlouhavé přesuny do vzdálenějších, podobně zaměřených obchodů.

Nově otevřená prodejna zdravotnických potřeb tak ideálně doplňuje nabídku nabízených produktů nemocniční lékárny. Sortiment zahrnuje především pomůcky pro prevenci a léčbu nemocí pohybového aparátu. Samotný prodej se uskutečňuje na základě odborné konzultace s vyškoleným personálem a navazuje na úzkou spolupráci nejen se specialisty naší nemocnice, ale i celou řadou odborných lékařů v regionu. Při prodeji je plně respektováno soukromí zákazníků, kteří si mohou žádané pomůcky zkoušet v odděleném  prostoru kabinky.

Strona 15 z 21