LOGO REACT EU MMR small v2

Rada Moravskoslezského kraje  na své schůzi 6. 4. 2011 projednala další krok ke sloučení 7 nemocnic příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje do jedné příspěvkové organizace s účinností od 1. 7. 2011.

 Rada kraje dnes vyslovila souhlas s tím, aby v rámci optimalizace fungování nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem došlo ke sloučení 7 nemocnic do jedné příspěvkové organizace. Jako přejímající organizace byla navržena Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, na kterou by měl přejít všechen majetek, práva a závazky slučovaných příspěvkových organizací (včetně závazků vyplývajících z pracovně-právních vztahů).

 

 Zároveň rada kraje souhlasila s navrhovanou změnou názvu sloučené organizace na Moravskoslezská krajská nemocnice, příspěvková organizace“ a se změnou sídla, které je nově navrhováno na adrese „28. října 117, 702 18 Ostrava“.

 

Všechny výše uvedené změny jsou navrhovány k realizaci s účinností od 1. 7. 2011, o výše uvedených návrzích bude rozhodovat zastupitelstvo kraje na svém nejbližším jednání.


Zdroj:  Šárka Vlčková, tisková mluvčí MS kraje

Odbor - kancelář hejtmana kraje

Další informace a tiskové zprávy naleznete na :

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/tisk_info.html