LOGO REACT EU MMR small v2

Levé menu

Ceník placených služeb

Zdravotní výkony nehrazené ze zdravotního pojištění, vyžádná zdravotní péče

očkování, zdravotní výkony, vyšetření

C3057 Rhinoplastika vybočeného zevního nosu - ORL 5000 Kč
C3130 Operace nosní přepážky (operacja przegrady nosowej) Platí pro klienty, kteří nemají zdravotní pojištění v ČR. Dla zagranicznych klientów (PL/SK). 18260 Kč
C3131 Odstranění nosních mandlí (Usunięcie migdałka nosogardlowego) Platí pro klienty, kteří nemají zdravotní pojištění v ČR. Dla zagranicznych klientów. 21490 Kč
C3132 Tonzilektomie - odstranění krčních mandlí (Usunięcie migdałków) Platí pro klienty, kteří nemají zdravotní pojištění v ČR. Dla zagranicznych klientów. 22800 Kč
C3137 Použití harmonického skalpelu (CO2 laseru) radiofrekvence při ORL zákroku: plastická úprava měkkého patra (uvulopalatoplastika), somnoplastika kořene jazyka, tonsillotomie a koagulace nosních skořep 1600 Kč
C3138 PEPtest - detekce pepsinu pomocí "laterál flow device" 1000 Kč
C3148 Zavedení středoušní ventilační trubice (1 strana) jako doplnění jiného současně prováděného výkonu 1290 Kč
C3155 Doplatek za použití plazmatické koblační sondy u výkonu odstranění krčních a nosních mandlí u pojištěnců ČR 8900 Kč
C3156 Odstranění nosních mandlí za použití plazmatické koblační sondy - cena sondy je započtena v ceně výkonu (Usunicie migdalka nosogardlowego za pomoca koblacji plazmatycznej) Platí pro klienty, kteří nemají zdravotní pojištění v ČR. Dla zagranicznych klientów. 23920 Kč
C3157 Tonzilektomie - odstranění krčních mandlí za pomocí plazmatické koblační sondy - cena sondy je zahrnuta v ceně výkonu. (Usunucie migdalkow podniebiennych za pomoca koblacji plazmatycznej) Platí pro klienty, kteří nemají zdravotní pojištění v ČR. Dla zagranicznych klientów. 21180 Kč
C3168 Preventivní vyšetření sluchu na žádost zaměstnavatele 600 Kč