LOGO REACT EU MMR small v2

Levé menu

IROP CZ RO B C RGB medium

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace realizuje projekt s názvem „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p. o.“, reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001498, který je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR z Integrovaného regionálního operačního programu.

Cílem projektu je zvýšení kvality návazné péče poskytované v Nemocnici Třinec, p. o. a vytvoření účinného návazného systému péče na regionální úrovni na centra vysoce specializované péče, čímž dojde ke zlepšení systému funkční a udržitelné péče. Zvýšení kvality bude dosaženo modernizací původního přístrojového vybavení, zdravotnických technologií a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech dle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.