Logo IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj

Infekční ambulanceAmbulance pro infekční nemoci, očkovací centrum je umístěna v bloku P  Nemocnice Třinec, p.o. Poskytuje ambulantní služby v rámci oboru. Lékař provádí ambulantní diagnostiku, léčebnou a dispenzární péči u rekonvalescentů a pacientů s podezřením na infekční původ choroby. Poskytuje konzultační činnost v problematice infekčních nemocí.

Podílí se na prevenci a profylaxi.

Je garantovaným pracovištěm pro léčbu chronických virových hepatitid.

V rámci očkovacího centra poskytuje poradenství pro osoby vyjíždějící do epidemicky rizikových oblastí, či vracejících se z nich. Provádí očkování proti meningokokovému zánětu mozkových blan, proti hepatitidě typu A, B, proti břišnímu tyfu, proti klíšťovému zánětu mozku, vzteklině i žluté zimnici.

Poskytuje informace o antimalarické profylaxi a podle potřeby vystaví mezinárodní očkovací průkaz.

 
Ordinační hodiny lékaře
Čt  7:00 - 14:30
 
Objednávky do ambulance
tel. 558 309 538
 
 

Návštěvní doba

Doba návštěv je doporučená od 14:00 do 16:30 hodin. Mimo tyto hodiny lze návštěvu dohodnout s ošetřujícím lékařem nebo sestrou ve službě.