LOGO REACT EU MMR small v2

 

Primář
MUDr. David Míra

 

Vrchní sestra
Bc. Alena Průdková

 

Staniční sestra
ARO oddělení
Renata Lupinská

PokojUmístění oddělení
1. suterén

 

Telefonní kontakt pracoviště

558 309 300 - ARO lůžková část

 

Základní charakteristika pracoviště
ARO – anesteziologicko – resuscitační oddělení

 

Součástí ARO jsou: lůžková část, anesteziologická pracoviště, anesteziologická ambulance a dospávací pokoj.
 
Předoperační vyšetření:
na anesteziologické ambulanci je provedeno základní anesteziologické předoperační vyšetření a dle závažnosti přidružených chorob je pacient dále směrován k dalšímu odbornému vyšetření, např. interní, spirometrické, echokardiografie a další. Anesteziolog hodnotí celkový zdravotní stav pacienta a jeho způsobilost k operačnímu výkonu. V rámci předoperačního vyšetření nabízíme pacientům dle povahy operačního výkonu široké spektrum technik anestezie (celková anestezie, centrální nervové blokády, periferní nervové blokády pro horní i dolní končetiny, fasciální blokády na trupu v rámci pooperační léčby bolesti). Při použití technik regionálního znecitlivění nabízíme provedení těchto technik v lehkém povrchním spánku pro zvýšení komfortu pacienta. Anesteziolog doporučí pacientovi nejvhodnější typ anestezie, na základě vzájemné dohody je pacient náležitě informován o typu anestezie k danému operačnímu výkonu a poté podepisuje příslušný informovaný souhlas. Na základě podepsaného informovaného souhlasu je následně anestezie provedena.
 
Ročně se v Nemocnici Třinec podrobí anestezii 5500 pacientů. Anesteziologická pracoviště jsou vybavena moderní přístrojovou technikou německé firmy Dräger. K bezpečnému zotavení po anestezii slouží jednotky časné pooperační péče, tzv. dospávací pokoje, které jsou umístěny v traktu operačních sálů, kde jsou pacienti pod dozorem 2 vyškolených sester a monitorovací techniky. Zde je pacientům poskytována časná pooperační péče (infúzní léčba, léčba bolesti atd.)
 
Spektrum péče
 
  • intenzívní péče o kriticky nemocné pacienty, včetně umělé plicní ventilace a dialýzy
  • předoperační vyšetření, doporučení vhodného typu znecitlivění
  • podávání anestezií, časná monitorovaná pooperační péče
  • podávání porodnické analgezie cestou epidurálního znecitlivění
Ceník služeb
cena předoperačního vyšetření i cena anestezie je zahrnuta do celkové ceny za operační výkon.
Není účtována zvlášť.