LOGO REACT EU MMR small v2

Dominantní alergeny:pelyněk, plísně, trávy, merlíkovité, kopřivovité, jitrocel, ambrózie, chmel

Ve druhé polovině uplynulého týdne vyvrcholila sezóna vysoce agresivního pelyňku. Celkově se v ovzduší objevovalo menší až střední množství pylových alergenů. Dlouhodobě ubývá pylu trav. Pyl kopřivy byl stále hojný,objevoval se pyl chmele a kukuřice. Množství pylu merlíku a jitrocele se drželo na stejné úrovni, sezóna šťovíku postupně doznívá. Vysokých hodnot v ovzduší dosahovaly stále spory plísní. Během víkendu jsme zachytili první pylová zrna ambrozie - silně agresivního plevele.


Nemocnice Třinec Sosna