LOGO REACT EU MMR small v2

kukuřice2023Dominantní alergeny: pelyněk, plísně, trávy, merlíkovité, jitrocel, chmel, kukuřice, kopřiva.

V uplynulém týdnu bylo v ovzduší menší množství pylových alergenů. Koncem týdne se začal objevovat pyl vysoce agresivního pelyňku. Poměrně hojný byl pyl kopřivy, množství pylu merlíku a jitrocele se drželo na stejné úrovni. Ojediněle jsme registrovali pyl chmele a kukuřice. Dlouhodobě ubývá pylu trav. Relativně vysokých hodnot v ovzduší dosahují spory venkovních plísní.

Koncentrace pylových alergenů pro následující období bude nízká, jelikož je ovlivněna deštivým počasím a výrazným ochlazením. Ke konci týdne předpokládáme nárůst koncentrace pylu velmi alergologicky agresivního pelyňku. Dlouhodobě bude klesat také množství pylu trav a merlíkovitých. Pomalu začne přibývat pylových zrn ambrozie. Na stejné úrovni se bude držet množství pylu kopřivy. V ovzduší bude i nadále poměrně velké množství spor plísní, a to především rodů Cladosporium a Alternaria.

Pylové analýzy Nemocnice Třinec Sosna