LOGO REACT EU MMR small v2

Dominantní alergeny : pelyněk, plísně, trávy, merlíkovité, kopřivovité, jitrocel

V uplynulém týdnu se v ovzduší objevovaly opět nižší počty pylových alergenů. Dominantním alergenem byl pyl pelyňku. Pylu trav vytrvale ubývá, z obilovin se objevoval pouze pyl kukuřice. Pyl kopřivy byl stále hojný. Množství pylu merlíku, jitrocele a šťovíku neustále klesá. Vysokých hodnot v ovzduší dosahovaly pouze spory venkovních plísní.

Do konce léta bude situace podobná, během dvou týdnů očekáváme nástup pylové sezóny vysoce agresivní ambrózie.

 

Lenka Franková, tisková mluvčí