LOGO REACT EU MMR small v2

Dominantní alergeny: trávy, pelyněk, šťovík, jitrocel, merlíkovité, kopřiva, plísně
V minulém týdnu se v ovzduší objevovalo středně velké množství alergenů. Jeho složení odpovídalo druhovou i početnou skladbou letnímu průběhu pylové sezóny. Teprve ochlazení a deštivé počasí závěru týdne přineslo pokles koncentrace pylových alergenů. Dominantním alergenem byl stále pyl trav, koncentrace pylu merlíkovitých, jitrocele a šťovíku se držela na stejné úrovni. Vytrvale narůstá množství pylu minimálně alergizující kopřivy. Zachytili jsme ojedinělá pylová zrna pelyňku a chmele. Koncentrace spor vzdušných plísní zůstává dlouhodobě velmi vysoká a u vnímavých osob může být příčinou alergických problémů.

V nejbližším období bude pokračovat kolísání koncentrace vzdušných alergenů v závislosti na počasí. Pyl trav bude ještě dominantním alergenem, postupně bude přibývat pylu pelyňku.