LOGO REACT EU MMR small v2

topol2023Dominantní alergeny: jasan, olše, topol, vrba, jilm, cypřišovité, bříza, javor.

V uplynulém týdnu bylo celkově v ovzduší jen málo pylových alergenů. Výrazný pokles teplot neprospívá otevíraní květních obalů. Mezi pylovými byla nejhojnější zrna slabě alergizujícího topolu. Mírně přibylo pylu jasanu, sezóna olše již doznívá. Vedle těchto alergenů se objevoval také pyl vrby, jilmu a minimálně alergizujících cypřišovitých. Sporadicky se objevil i pyl javoru a borovice. Ke konci týdne nesměle nastoupila sezona břízy.

Pro nejbližší období očekáváme, v důsledku nezvykle chladného počasí s deštěm nebo sněžením, jen nízké počty pylových aeroalergenů. Dominovat bude pyl jasanu, přibude pylu topolů, javoru, jilmu a vrby. K uvolnění pylu břízy dojde vzápětí po oteplení. Pak lze očekávat obecně velmi rychlý a silný vzestup koncentrace aktuálních pylových alergenů v ovzduší.

Pylové analýzy NemocniceTřinec Sosna