LOGO REACT EU MMR small v2

V uplynulém týdnu zůstaly dominantními pylovými alergeny trávy a obiloviny. V zastoupení pylových alergenů nedošlo k podstatným změnám. Celkově se snížilo množství pylových zrn v ovzduší. Postupně ubývá pylu černého bezu i lípy, mírně vzrostlo množství pylových zrn pajasanu. V hojných počtech se objevují spory plísní a málo alergizující pyl kopřivy.

V nejbližším období neočekáváme výrazné změny ve skladbě pylových alergenů v ovzduší. Koncentrace vzdušných alergenů bude nadále kolísat v závislosti na počasí. Dominantním alergenem zůstává pyl trav. Lípa, jitrocel a šťovík se budou udržovat na stejné úrovni jako dosud. Koncentrace vzdušných plísní bude stále velmi vysoká. U vnímavých osob může být příčinou alergických problémů. 

 

Lenka Franková, tisková mluvčí