LOGO REACT EU MMR small v2

líska2023Dominantní pylové alergeny: olše, líska, vrba, tis, cypříšovité, topol.

Letošní pylová sezóna začala velmi brzy, v polovině ledna začaly kvést první lísky. Poté docházelo k mnohočetným návratům zimních povětrnostních podmínek a s nimi i k útlumům ostrého nástupu jarní pylové sezóny.
V uplynulém týdnu se v ovzduší objevovalo menší až střední množství pylových zrn. Stále pokračuje sezóna olše a lísky, které v pylovém spektru výrazně dominují. Postupně přibývá pylu minimálně alergizujícího tisu, parkových cypřišovitých a pylu topolu. Během teplejších dnů jsme registrovali i pylová zrna jasanu a ojediněle i břízy.

Pylová zrna nejsilnějšího jarního alergenu - břízy budou připravená k masivnímu uvolnění do vzduchu při teplém, suchém a větrném počasí. Nástup plné sezóny očekáváme ke konci března.

Pylové analýzy Nemocnice Třinec Sosna