LOGO REACT EU MMR small v2

ambrozie2022Dominantní alergeny: pelyněk, ambrozie, plísně, trávy, merlíkovité, jitrocel, chmel, kukuřice.

Během 33. týdne se v ovzduší objevovalo spíše menší množství aeroalergenů. Mezi významnější alergeny patřila pylová zrna pelyňku. Jeho koncentrace ještě nedosaháhla loňské úrovně, ale už má klesající tendenci. Během víkendu se intenzivněji začala objevovat pylová zrna ambrozie. Z ostatních alergenů se v ovzduší vyskytoval pyl jitrocele, merlíkovitých, kopřivy, chmele, kukuřice a občas ojediněle podruhé kvetoucích dřevin.Trávy nehrají téměř žádnou roli. Hojnější zůstávají spory venkovních plísní.

V následujícím období očekáváme i nadále spíše nižší koncentraci vzdušných alergenů. Dominantním alergenem bude pelyněk a postupně se bude až do září zvyšovat množství pylu ambrozie. Spory plísní budou stále hojné, zvláště v teplejších a vlhčích dnech. Výskyt pylových zrn ostatních rostlin se bude vytrvale snižovat.

Pylové analýzy Nemocnice Třinec Sosna