LOGO REACT EU MMR small v2

chmel2022Dominantní alergeny: pelyněk, trávy, plísně, merlíkovité, jitrocel, kukuřice, chmel, kopřivovité.

V uplynulém týdnu se celkově v ovzduší objevovalo jen menší množství pylových alergenů. Nově se rozeběhla sezona vysoce agresivního pelyňku, avšak zdaleka nedosáhla svého maxima. Dlouhodobě ubývá pylu trav, ojediněle se objevují pylová zrna kukuřice. Poměrně hojný zůstává pyl kopřivy, pravidelně se vyskytoval pyl chmele a kukuřice. Množství pylu merlíku, jitrocele a chmele se udržovalo na úrovni z předchozího týdne. Vysokých hodnot dosahovaly spory venkovních plísní, kterým prospívá teplé počasí s vysokou vzdušnou vlhkostí. Velmi nesměle na scénu aeroalergenů nastoupil i nejagresivnější pyl konce léta - ambrózie.

Pro následující dny předpokládáme pokračování sezony květu pelyňku a přibývání pylových zrn ambrozie. Dlouhodobě bude klesat také množství pylu trav. V ovzduší bude i nadále poměrně velké množství spor plísní, především rodů Cladosporium a Alternaria.

Pylové analýzy Nemocnice Třinec Sosna