LOGO REACT EU MMR small v2

trávy2022Dominantní alergeny: trávy, jitrocel, merlíkovité, kopřiva, plísně.

V uplynulém týdnu se množství pylu v ovzduší opět mírně snížilo. Mezi hlavní pylové alergeny patřily stále trávy, avšak početnější byl pyl kopřiv a jitrocelů, ty však nevyvolávají tak silné alergické reakce. Přibývá pylu merlíkovitých. Vedle těchto alergenů byla v menším množství registrována ještě pylová zrna lípy. Dlouhodobě přibývá spor venkovních plísní.

Pro příští období opět nepředpokládáme žádné významnější změny v druhovém zastoupení vzdušných alergenů. Koncentrace pylu trav v ovzduší bude pozvolna klesat. Naopak se zvýší množství pylu merlíkovitých, kopřivy a jitrocele. Koncentrace spor vzdušných plísní by se měla držet na vysoké úrovni, ale bude záviset na vývoji počasí. Příští týden předpokládáme také ojedinělý výskyt nejsilnějšího alergenu léta - pylu pelyňku.

Pylové analýzy Nemocnice Třinec