LOGO REACT EU MMR small v2

Dominantní alergeny: dub, buk, platan, jírovec, vrba, bříza

Časté srážky a pokles teplot způsobily podstatné snížení počtu pylových zrn v ovzduší. V tomto týdnu převládal pyl dubu a jehličnanů.

Zvolna končí sezóna břízy a vrby, naopak mírně zesílil výskyt buku, jírovce a ořešáku. Lokálně se kolem vysazovaných ploch může objevit pyl platanu, rozkvetla už i pole s řepkou olejkou. Velmi nepříznivé počasí snížilo množství pylu tohoto jarního alergenu pod hranici nebezpečné koncentrace.

Pro nejbližší období lze očekávat stále nízkou koncentraci pylových alergenů v ovzduší. Dominantním alergenem zůstane pyl dubu. Pyl jehličnanů může vytvářet žluté povlaky na rovných plochách. Začátek plné sezóny trav očekáváme s příchodem slunečného počasí zřejmě na konci příštího týdne.

 

Lenka Franková, tisková mluvčí