LOGO REACT EU MMR small v2

smrk2022Dominantní alergeny: bříza, buk, dub, jasan, vrba, smrk.

V uplynulém týdnu se v ovzduší objevovalo obrovské množství pylových alergenů. Koncentrace aeroalergenů však výrazně kolísala v závislosti na počasí. Zvláště po dešti se rovné plochy pokrývaly bledě žlutým nánosem pylových zrn. Mezi nimi stále dominoval pyl břízy - silného jarního alergenu. Vedle pylu břízy se ještě hojně objevoval pyl jasanu a vrby, postupně přibývá pylu buku, dubu a smrku. Začínají se objevovat první pylová zrna trav.

Pro následující období očekáváme pokračování květní sezony břízy, stále se bude zvyšovat množství pylu dubu a buku v ovzduší. Letošní sezona květu břízy je ve srovnání s minulým rokem jasně silnější. Sezona květu jasanu doznívá. Postupně budou rozkvétat pole řepky olejky, její pyl špatně létá, proto potíže může vyvolávat jen v těsné blízkosti kvetoucích polí. Začátek květu trav očekáváme ve druhé polovině května.

Pylové analýzy Nemocnice Třinec Sosna