LOGO REACT EU MMR small v2

bříza 2022Dominantní alergeny: jasan, olše, topol, vrba, jilm, bříza.

Výrazné ochlazení minulého týdne a četné srážky, v tom i sněhové, měly významný dopad na postup pylové sezóny. Velmi výrazně v ovzduší ubylo množství pylových alergenů. Dominoval stále pyl jasanu a přidala se i bříza a s ní i první zrna habru. Vedle těchto alergenů se objevoval pyl vrby, jilmu a cypřišovitých.

Pro nejbližší období očekáváme, s ohledem na předpokládané chladnější počasí, stále nízkou koncentraci pylových alergenů v ovzduší. Vzápětí po oteplení se ale množství vzdušných alergenů rychle výrazně zvýší. Dominovat bude pyl jasanu, vedle něj se bude v ovzduší objevovat také pyl topolů, jilmu, vrby a olše. Alergiky upozorňujeme na začátek plné sezony květu břízy.

Pylové analýzy Nemocnice Třinec Sosna