LOGO REACT EU MMR small v2

topol2022Dominantní alergeny: jasan, olše, topol, vrba, jilm, modříny, bříza.

Začátek uplynulého týdne přinesl velmi pestré složení vzdušných pylových alergenů. Ke konci týdne však kvetení i šíření pylu pozastavilo ochlazení a sněhové poprašky. Doznívá sezóna olše, hojně se stále vyskytují pylová zrna slabě alergizujícího topolu. Výrazně přibylo pylu jasanu, vrb a jilmu. Vedle minimálně alergizujících cypřišovitých se objevují i velká pylová zrna modřínů. Sezona pylu lísky již skončila.

Vzhledem k výraznému ochlazení v  nejbližším období očekáváme celkové přibrzdění letošní pylové sezóny. Dominovat bude pyl jasanu, přibude pylu topolů, jilmu a vrby. K uvolnění pylu a zahájení pylové sezóny břízy dojde při vhodných povětrnostních podmínkách, tedy při teplém, suchém a větrném počasí, pravděpodobně koncem tohoto nebo v příštím týdnu.

Pylové analýzy Nemocnice Třinec Sosna