LOGO REACT EU MMR small v2

jasan2022Dominantní alergeny: jasan, olše, topol, vrba, jilm, cypřišovité.

Po nástupu teplých dnů v uplynulém týdnu se množství pylových alergenů výrazně zvýšilo. Opět došlo ke zvýšení koncentace pylu olše a dalších už dříve se vyskytujích pylových alergenů, z toho hlavně slabě alergizujícího topolu a téměř nealergizujících cypřišovitých a tisu. Přibylo pylu vrb a jilmu, objevovala se i pylová zrna jasanu. Ojediněle se vyskytoval už i pyl břízy. Lísky naopak pomalu dokvétají.

V průběhu tohoto týdne bude prudce narůstat koncentrace silně alergizujícího jasanu, přibude i pylu topolů, jilmu a vrb. Bříza, nejsilnější jarní pylový alergen, může v tomto týdnu nabírat alegrologicky významnějších hodnot, pokud ji nepřibrzdí chladnější počasí.

Pylové analýzy Nemocnice Třinec Sosna