LOGO REACT EU MMR small v2

JitrocelDominantní alergeny: trávy, obiloviny, černý bez, jitrocel, šťovík, kopřiva, plísně.

V uplynulém týdnu nedošlo k žádné podstatné změně ve složení vzdušných alergenů. V ovzduší se objevovalo střední až vyšší množství pylových alergenů, mezi nimi dominoval pyl trav a obilovin. V menším množství jsme evidovali pylová zrna černého bezu, jitrocele, šťovíku, kopřivy a jehličnanů. Oproti minulému týdnu i přes velmi suché a teplé dny přibylo spor plísní.

Pro příští období opět nepředpokládáme žádné významnější změny ve spektru ani koncentraci vzdušných pylových alergenů. Dominantním alergenem zůstane stále pyl trav a obilovin. Na alergických potížích se může podílet i pyl jitrocele a šťovíku. Dlouhodobě bude narůstat koncentrace spor vzdušných plísní a pylu kopřivy.

Pylové analýzy Nemocnice Třinec Sosna, 20. 6. 2021