LOGO REACT EU MMR small v2

lipnice lucni kvetDominantní alergeny: trávy, dub, platan, buk, ořešák, jírovec, borovice, řepka, moruše.

V uplynulém týdnu jsme zaznamenali středně velké množství alergenů s výrazným kolísáním v závislosti na počasí. V druhé polovině týdne začala plná pylová sezona trav. Avšak dominantním alergenem je stále pyl dubu, a nejhojnějším pyl málo alergizující borovice. Vedle těchto alergenů se v ovzduší vyskytoval pyl platanu, buku, ořešáku, jírovce, vrby, řepky olejky, smrku a moruše. Ojediněle se začal objevovat i pyl jitrocele.

Pro další dny s výhledem proměnlivého počasí očekáváme i nadále kolísání koncentrace pylových alergenů. Výraznější zvýšení pylu předpokládáme na konci tohoto týdne. Pyl trav a obilovin zůstane hlavním alergenem pro následující týdny. Vedle pylu trav se bude objevovat pyl jitrocele, postupně také šťovíku, na alergických potížích se bude rovněž podílet pyl dubu, platanu, ořešáku a jírovce. Sezona dubu bude postupně doznívat, avšak pyl jehličnanů se ve vysoké koncentraci udrží po další dva týdny.

Pylové analýzy Nemocnice Třinec Sosna