LOGO REACT EU MMR small v2

javorDominantní alergeny: dub, platan, buk, javor, řepka, borovice, smrk, ořešák, jírovec, trávy.

V uplynulém týdnu se objevovalo v ovzduší středně vysoké množství pylových alergenů. Nejhojnější byla pylová zrna dubu, která prodlužují pylovou sezonu břízy díky zkřížené reaktivitě.Vedle pylu dubu se v ovzduší objevoval pyl javoru, platanu, buku, ořešáku a jírovce. Rozkvétají borovice a smrky. Jejich velká pylová zrna se uvolňují ve značných počtech, proto jejich nánosy jsou viditelné na rovných plochách, snadno se jich můžeme nadechnout, a pak dráždí naše sliznice více mechanicky, než aby spustily alergickou reakci. Vedle pylových zrn stromů se objevuje pyl řepky, která je rovněž slabým alergenem. Začíná sezona trav. Bříza, habr a vrba pomalu dokvétají.

Pro nejbližší období bude dominantním alergenem ještě stále pyl dubu, hojný bude pyl buku, nejhojnější bude pyl jen minimálně alergizujících jehličnanů. Očekáváme nástup pylu jitrocele a šťovíku. Pokud zaslábne srážkové období, v příštím týdnu se může rozběhnout plná sezona trav.


Pylové analýzy Nemocnice Třinec Sosna, 23. 5. 2021