LOGO REACT EU MMR small v2

bukDominantní alergeny: dub, bříza, jasan, habr, buk, vrba, platan, trávy.

V uplynulém týdnu se v ovzduší na třinecku objevovalo spíše střední množství pylových zrn. Tato situace byla způsobena silně proměnlivým počasím. Oproti minulému týdnu došlo ke změně druhového spektra pylových alergenů. Nejsilnější alergen jara - pyl břízy jsme zachytili pouze v malých počtech, ubylo i pylu jasanu, habru a vrby. Naopak přibylo pylu jiných stromů, zejména dubu, buku, platanu, smrku. Sporadicky se objevoval pyl trav a řepky.

Pro následující dny očekáváme nadále střední koncentraci vzdušných alergenů. Stále nejagresivnějším vzdušným alergenem zůstane pyl břízy, ale dominovat bude pyl dubu, který u osob citlivých na pyl břízy může prodlužovat období alergických potíží. Zvyšovat se bude množství pylu buku a téměř nealergizujících smrků. Jedná se o poměrně velká pylová zrna, která rychle pokrývají rovné plochy. Lze je vidět na sklech aut i kalužích. Postupně začínají rozkvétat pole s minimálně alergizující řepkou olejkou. Během několika dnů se začne výrazně zvyšovat koncentrace pylových zrn trav.

Pylové analýzy Nemocnice Třinec Sosna, 16. 5. 2021