LOGO REACT EU MMR small v2

dub letníDominantní alergeny: bříza, dub, javor, habr, vrba, platan, jasan.

V uplynulém týdnu bylo v chladných dnech se srážkami jen málo pylu, naopak ve dnech slunečných bylo složení pylů pestré a jejich počty pylových zrn vysoké. Nejhojnějším alergenem byl pyl břízy, ale jeho sezóna postupně zeslabuje. Vedle pylu břízy se objevoval také pyl habru, javoru, dubu, platanu a vrby. V menších počtech druhové spektrum pylů doplňovaly ojediněle se vyskytující pylová zrna kvetoucích ovocných stromů, topolu, jalovce, ořešáku, borovice, biky a spóry venkovních plísní.

Pylová předpověď na další období:
pro další období zůstane nejvýznamnějším alergenem ještě pyl břízy, i když sezona květu břízy pozvolna doznívá. Postupně bude stále přibývat pylu dubu a borovic. Z dalších pylových alergenů bude stále ještě poměrně hojný pyl habru, vrby a parkových platanů. Kvetoucí ovocné stromy nepředstavují pro alergiky významnou hrozbu. Sezona trav se začne rozbíhat až v průběhu poslední dekády května.

Pylové analýzy Nemocnice Třinec Sosna, 9. 5. 2021