LOGO REACT EU MMR small v2

Hlavní pylové alergeny: jasan, vrba, topol, habr, jilm, bříza.

Skraje týdne se sice objevilo středně velké množství pylových alergenů, mezi kterými převládal pyl jasanu, ale se zhoršením počasí koncentrace pylů výrazně klesla. V závěru týdne se množství aeroalergenů opět mírně zvyšovat a skladba pylových alergenů byla pestřejší: kromě jasamu jsme zaznamenali pyl nejobávanějšího jarního stromu -břízy, dále pyl vrby, jilmu, topolu a parkových cypřišovitých. Podle počtu pylových zrn lze konstatovat, že končí pylová sezóna topolu i olší.
Předpokládáme po oteplení rychlý nástup plné sezóny břízy. Z dalších pylových alergenů bude poměrně hojný pyl jasanu, habru, vrby a jilmu.

Pylové analýzy Nemocnice Třinec Sosna, 18.4.2021.