LOGO REACT EU MMR small v2

Dominantní alergeny: jasan, bříza, olše, topol, vrba, jilm.

Uplynulý velikonoční týden přinesl jen nižší koncentraci vzdušných pylových alergenů v důsledku ochlazení a velmi proměnlivého počasí. Stále dominoval pyl olše, přibylo pylu jasanu a slabě alergizujících pylových zrn topolu, vrby a jilmu. Pravidelně se již také objevovala ojedinělá pylová zrna břízy. Pyl tisu a parkových cypřišovitých, které patří k slabým alergenům, také nedosahoval významných hodnot.
Pro nejbližší období očekáváme stále jen malé množství pylových alergenů v ovzduší. Koncem týdne se s oteplováním bude množství pylu v ovzduší rychle zvyšovat. Dominovat bude pyl jasanu, přibude také pylu vrby, habru a jilmu, naopak pylu olše bude stále ubývat. Plná sezona břízy – obávaného aeroalergenu jara zřejmě letos nastoupí s velkou intenzitou záhy po oteplení.

Pylové analýzy Nemocnice Třinec Sosna, 11. 4. 2021