LOGO REACT EU MMR small v2

Hlavní pylové alergeny: jasan, olše, topol, vrba, jilm, cypřišovité, bříza.

Uplynulý týden přinesl nižší koncentraci vzdušných pylových alergenů. Stále dominoval pyl olše, vrby a slabě alergizující topol. Objevovala se pylová zrna nealergizujících cypřišovitých a tisu. Přibylo pylu jasanu a jilmu. Sezona květu lísky již skončila.
Pro nejbližší období očekáváme i nadále středně velké množství pylových alergenů v ovzduší. Dominovat bude pyl jasanu, topolů, jilmu a vrby. Nejhojněji bude v ovzduší zastoupen pyl minimálně alergizujícího tisu a zahradních cypřišovitých.
Nejsilnější jarní pylový alergen – bříza začne uvolněňovat pyl při teplém, suchém a větrném počasí, pravděpodobně koncem tohoto týdne.

Pylové analýzy Nemocnice Třinec Sosna, 5.4.2021