LOGO REACT EU MMR small v2

Dominantní alergeny: olše, topol, líska, tis, jilm, vrba

 

Zhodnocení minulého týdne
Chladné počasí a mrazivé noci minulého týdne způsobily přechodné zpomalení pylové sezony. Pylové alergeny se v ovzduší vyskytovaly v menší množství. Dominoval pyl olše. Líska byla zastoupena jen málo, její vrcholná sezóna už pominula. Během občasného oteplení se sporadicky v ovzduší vyskytoval pyl topolu a téměř nealergizující pylová zrna tisu a parkových cypřišovitých.
Předpověď:
Pro nejbližší období neočekáváme vzhledem k předpokládanému pokračování chladnějšího počasí žádné významnější změny v koncentraci ani spektru vzdušných pylových alergenů. Alergenů bude v ovzduší stále spíše malé množství. Dominantními aeroalergeny zůstanou i nadále pylová zrna olše, i když i tato dřevina již dokvétá. Předpokládáme zvýšení vzdušné koncentrace slabě alergizujícího pylu topolu, tisu a cypřišovitých. Ve druhé polovině týdne se koncentrace vzdušných alergenů bude opět zvyšovat. Ke konci týdne se začnou pozvolna objevovat pylová zrna jasanu, javoru, jilmu a vrby.
Pylová zrna břízy, nejsilnějšího jarního alergenu, budou připravená k uvolnění do vzduchu v období letošních velikonoc.
Plný nástup tohoto alergenu je závislý na teplém, suchém a větrném počasí.