LOGO REACT EU MMR small v2

02.01.2015
Dne 1. 1. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 256/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato novela zákona ruší 30korunové regulační poplatky za ošetření v ambulantní sféře a 30korunový regulační poplatek za recept.
 
Od 1. 1. 2015 je pacient povinen hradit pouze regulační poplatek ve výši 90,- Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubního lékařství.
12.12.2014
Mikulas21 smalljsou plné předvánočních návštěv a událostí. Všem, kteří se rozhodli navštívit děti hospitalizované na dětském oddělení Nemocnice Třinec, potěšit je a vykouzlit svou přítomností na jejich tvářích úsměv, bychom rádi poděkovali.
11.11.2014

Dne 11.11.2014 byl v týdeníku Horizont publikován výše uvedený článek. Protože jsou v tomto článku uveřejněny informace, které nejsou objektivní a jsou způsobilé poškodit dobré jméno naší nemocnice, vydáváme dnešního dne toto zatímní stanovisko k případu.

V Nemocnici Třinec, p. o. v poslední době nedošlo k žádné smrti novorozence při porodu, jak o tom informuje citovaný článek v týdeníku Horizont. V současné době je prošetřována nitroděložní smrt plodu v konečné fázi těhotenství ještě před jakýmkoliv započetím porodní činnosti. Předchozí opakované vyšetření a monitorování plodu neprokazovalo poruchu jeho životnosti. Do doby, než budou známy výsledky pitvy mrtvorozeného plodu (nikoliv novorozence), nelze se k případu vyjádřit.

11.12.2014
kaplan 1 smallPod tímto názvem se ve dnech 10. a 11. listopadu 2014 uskutečnil seminář pro nemocniční kaplany, jako i zájemce o nemocniční kaplanství a zdravotníky. Seminář byl součástí kontinuálního vzdělávání nemocničních kaplanů.
29.10.2014
logo NTOd začátku září funguje v prostorách polikliniky v Českém Těšíně diabetologická a endokrinologická ambulance. Jejím zřízením vychází Nemocnice Třinec, p.o. vstříc svým pacientům z okolí Českého Těšína, kteří nyní nemusí za vyšetřením daleko dojíždět. Výhodou jsou krátké čekací lhůty.