LOGO REACT EU MMR small v2

18.06.2019
Vaření 1Tajemství správného stravování poodhalila dětem 1. a 3. stupně Základní školy Slezská v Třinci Terezie Haratková, managerka kvality Nemocnice Třinec.
14.06.2019
Dárci114. červen je vyhlášen Světovým dnem dárců krve. Má být podnětem pro připomenutí těch, kteří se dobrovolně a nezištně rozhodli darovat část sebe sama pro záchranu druhého člověka. V dnešní slavnostní den zavítalo na hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice Třinec téměř 80 dárců.
17.06.2019
INT JIPNemocnice Třinec slavnostně otevřela zrekonstruované oddělení interní JIP. Práce na obnově oddělení trvala necelých pět měsíců a investice do stavebních úprav a modernizace vybavení si vyžádala téměř 40 miliónů korun, většinu nákladů hradil ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj, který nemocnici zřizuje.
11.06.2019

Plnou parou vpředJako každým rokem, tak i letos, se sešli zaměstnanci Nemocnice Třinec na letní akci. Zábavné odpoledne je věnováno všem pracovníkům jako poděkování za jejich nelehkou práci. Tento ročník nesl název „Objevy a vynálezy“.