LOGO REACT EU MMR small v2

04.12.2019

Laskavec1Žáci Masarykovy základní školy v Návsí, v rámci programu školní družiny, aktivně podpořili projekt "Jsem Laskavec". Zapojili se do oslav světového dne laskavosti, který připadá na 13. listopadu a rozhodli se společně se svými rodiči potěšit dobrým skutkem děti na Dětském oddělení v Nemocnici Třinec.

03.12.2019

Eben1Jako každoročně, tak i letos, proběhla prodejní vánoční výstava výrobků uživatelů sociálně terapeutických dílen ze střediska Slezské diakonie EBEN – EZER Český Těšín a také klientů Oddělení sociálních lůžek Nemocnice Třinec.

04.12.2019

Senior3Zástupkyně Senior klubu Třinec, společně s náměstkem primátorky, ani letos nezapomněli na hospitalizované děti a přijeli k nám obveselit malé pacienty. Osobně jim předali  vlastnoručně vyrobené hračky a potěšili vlídným slovem, za což jim velice děkujeme.

29.11.2019

DOD1V Nemocnici Třinec proběhl již tradiční Den otevřených dveří porodnického a novorozeneckého oddělení. Tentokrát nás, za krásného počasí, navštívil rekordní počet budoucích maminek v doprovodu manželů, partnerů, matek či kamarádek.