LOGO REACT EU MMR small v2

27.12.2023

12 22 Křídla dětem1Dámy z nadačního fondu Křídla dětem předaly Dětskému oddělení Nemocnice Třinec nejenom věcné dary, ale i ty finanční. Vše se sesbíralo díky Vánoční sbírce, za což děkujeme všem, kteří se do ní zapojili.

27.12.2023

12 27 Seminář1Koncem roku se na ORL oddělení uskutečnil další mezioborový seminář, tentokrát na téma refluxní choroby jícnu z pohledu gastroenterologa - pozvání přijal MUDr. Adam Vašura z Interní kliniky Fakultní nemocnice Ostrava.

24.12.2023

12 24 Poděkování1Ředitel Nemocnice Třinec Jiří Veverka společně s náměstkyní ošetřovatelské péče Janou Maštalířovou poděkovali na Štědrý den zaměstnancům za jejich úsilí, které vkládají do výkonu svého povolání, předali malou drobnost pro radost a popřáli pohodové vánoční svátky i úspěšný rok 2024.

Strona 18 z 215